УНИКАЛНИ РОДОПИ

"Фондация развитие на индустриалното културно и природно наследство"

Сайта е в процес на промяна!

адрес: ПК 4838 , село Гела, хотел Гела телефон/факс +359 2 958 66 36
мобилен телефон +359 886 88 11 88
www.uniquerhodopes.com
office@uniquerhodopes.com

Еко общество "УНИКАЛНИ РОДОПИ"

НОРВЕЖКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОЕКТ № 2009/100038

2011 Проект Уникални Родопи. Всички права запазени.